Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java

з використанням можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту

Візуальне програмування на Java

Розроблено авторською творчою майстернею педагогів Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Програму і практикум схвалено Міністерством освіти і науки України до використання у загальноосвітніх закладах

 1. Встановлення JDK, Eclipse. Перша програма
 2. Лінійні програми
 3. Основні елементи об’єктно-орієнтованого програмування
 4. Знайомство з JavaFX Scene Builder
 5. Алгоритми розгалуження
 6. Цикли
 7. Одновимірні масиви
 8. Багатовимірні масиви
 9. Інкапсуляція та наслідування
 10. Поліморфізм
 11. Абстрактні класи
 12. Інтерфейси
 13. Використання enum (перерахування)
 14. Рядки в java. Методи класу String
 15. Внутрішні класи
 16. Работа з файлами в Java
 17. Серіалізація
 18. Розкладання рядків (Регулярні вирази)
 19. Formatter
 20. Фреймворки колекцій
 21. Технологія Generics
 22. Бази даних
 23. Основи багатопотоковості