Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java

з використанням можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту

Завантаження

Схвалено для використання в навчальних закладах

  1. Навчальна програма курсу за вибором “Програмування на Java” (автори Іщеряков С.М., Двояк Г.П., Мішагіна О.Д.). Схвалено до використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-18 від 23.01.2019 Програма Java

  2. Посібник “Обєктно-орієнтоване програмування мовою Java” 10 клас (автори Двояк Г., Мішагіна О., Дерюга С., Рибак О., Борисевич Л., Чижик М., Новак І., Новосельський О., Поліщук А., Зітинюк С., Москалик В., Багрій Т., Матлюк І., Лужний Т.) Схвалено до використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-182 від 27.03.2018 Посібник Java 10 клас

  3. Посібник “Обєктно-орієнтоване програмування мовою Java” 11 клас (автори Двояк Г., Мішагіна О., Дерюга С., Рибак О., Борисевич Л., Чижик М., Новак І., Новосельський О., Поліщук А., Зітинюк С., Москалик В., Багрій Т., Матлюк І., Лужний Т.) Схвалено до використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-182 від 27.03.2018 Посібник Java 11 клас

  4. Навчальна програма курсу за вибором “Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java з викоритсанням можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту” (автори Л.Борисевич, Р.Посацький, Ю.Кидик, В.Свястин). Схвалено до використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-329 від 06.06.2019 Програма JavaFX

  5. Посібник “Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java з викоритсанням можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту” (автори О. Мішагіна, О.Рибак, А.Поліщук, С.Дерюга, В.Свястин, Г.Двояк, Л.Борисевич, М.Чижик, Р.Посацький, Ю.Кидик). Схвалено до використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-327 від 06.06.2019 Посібник JavaFX

  6. Зміст

  7. Код проектів

  8. Навчальна програма модуля “Розробка Android-проектів” (автор Мішагіна О.Д.). Схвалено до використання - Інститут модернізації змісту освіти лист №22.1/12-Г-1178 від 17.12.2019 Програма Android