Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java

з використанням можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту

Технологія Generics

Скріншот

Створити проект, в якому генеруються масиви різних типів даних, які передаються класу з Generic-параметрами. Використовуючи Generic-метод класу, відсортувати ці масиви. В проекті використати кнопки, які відповідають за генерацію та виведення невідсортованих масивів різних типів (наприклад, об’єктів Integer та Character) та кнопки, які відповідають за виклик методу для сортування та виведення відсортованих масивів.

Код проекту

Jar файл